کارگر ساده
استخدام

عنوان آگهی موقعیت قیمت انقضا
كارگر

كارگر

مهرشهر---۱۳۹۷-۱۰-۱۴ ۱۳:۴۵:۰۰
كارگر

كارگر

گوهردشت---۱۳۹۷-۱۰-۱۱ ۱۶:۰۳:۰۰
كارگر

كارگر

گوهردشت---۱۳۹۷-۱۰-۰۵ ۱۳:۱۳:۰۰
كارگر

كارگر

عظیمیه---۱۳۹۷-۱۰-۱۱ ۱۶:۰۹:۰۰
كارگر

كارگر

چالوس---۱۳۹۷-۱۰-۱۷ ۱۲:۳۱:۰۰
كارگر

كارگر

کرج---۱۳۹۷-۱۰-۱۷ ۱۲:۳۴:۰۰
كارگر

كارگر

چالوس---۱۳۹۷-۰۹-۲۹ ۱۳:۱۹:۰۰
كارگر

كارگر

کردان---۱۳۹۷-۱۰-۱۲ ۱۱:۳۹:۰۰
Untitled-1

شرکت خدماتی آذین پویش کرج

گوهردشت---۱۳۹۸-۰۳-۱۰ ۰۸:۳۰:۰۰
كارگر

كارگر

حصارک---۱۳۹۷-۱۰-۱۷ ۱۲:۳۸:۰۰
كارگر

كارگر

عظیمیه---۱۳۹۷-۱۰-۱۱ ۱۶:۱۴:۰۰
كارگر

كارگر

گرمدره---۱۳۹۷-۰۹-۲۹ ۱۳:۲۱:۰۰